Žľab

Definícia

objekt otvoreného vedenia kvapaliny v otvorenom potrubí

Príklady

odvodňovací žľab, odvodňovací priekopa, podlahový žľab, odvodňovací žľab, žľab


Gutter

Definition

open enclosure guiding object for liquid in open conduit

Examples

eaves gutter, eaves trough, rain gutter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0