Komplex využitia pôdy

Definícia

stavebný komplex na pozemnú výrobu alebo riadenie

Príklady

poľnohospodárska farma, záhradnícka škôlka, farma hospodárskych zvierat, obhospodarovaný les, národný park, prírodná rezervácia, ovocný sad, vinica


Land use complex

Definition

construction complex for land-based production or management

Examples

agricultural farm, horticultural nursery, livestock farm, managed forest, national park, nature reserve, orchard, vineyard


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0