Motor s naftovým cyklom

Definícia

spaľovací motor vo valcoch s piestami poháňanými stlačeným zážihovým spaľovaním

Príklady

dieselový motor


Diesel cycle engine

Definition

combustion engine in cylinders with pistons powered by compressed ignited combustion


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0