Objekt na vedenie viacnásobného toku

Definícia

vodiaci objekt s viacerými druhmi tokov


Multiple flow guiding object

Definition

guiding object with multiple kinds of flows

Examples

kind of method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0