Komunikačný priestor

Definícia

priestor určený na vytvorenie väzby medzi jednotlivými priestormi


Space for infrastructure

Definition

space designed to create links between activity spaces


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0