Napäťový transformátor

Definícia

snímač elektrického napätia s Booleanovým výstupom

Príklady

napäťový transformátor


Voltage transformer

Definition

electric potential sensing object, with scalar output

Examples

coupling capacitor, measuring voltage transformer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0