Administratívna budova

Definícia

administratívna budova na výrobu alebo interpretáciu informácií

Príklady

radnica, budova súdu, vládna budova, budova súdu, radnica


Office building

Definition

administration building for production or interpretation of information

Examples

city hall, courthouse, governmental building, law court building, town hall


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0