Označovanie

Definícia

grafické zobrazenie staticky na povrchu iného objektu

Príklady

zákazová značka, svetelný signál, označovacia tabuľa, smerová tabuľa, dodatková tabuľa, piktogram, dopravná značka, tabuľa


Sign

Definition

graphical display statically on its surface

Examples

traffic sign


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0