Priestory prúdenia plynov

Definícia

priestor toku hmoty pre plyn

Príklady

zóna výfukových plynov motora, oblasť požitia motora


Gas flow spaces

Definition

matter flow space for gas

Examples

engine exhaust zone, engine ingestion area


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0