Snímač sily

Definícia

snímač sily so skalárnym výstupom

Príklady

silomer


Force value transmitter

Definition

force sensing object of force, with scalar output

Examples

force sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0