Skalárne zobrazenie

Definícia

objekt vo viditeľnej forme jednej skalárnej premennej


Scalar display

Definition

presenting object in a visible form of a single scalar variable

Examples

quantity to be presented


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0