Bezpoistkový odpojovač

Definícia

elektrický oddeľovací objekt mechanicky oddeľujúci iba nasledujúci obvod od predchádzajúceho obvodu

Príklady

istič, odpojovač, zariadenie na núdzové zastavenie, bezpečnostný spínač


Fuseless disconnector

Definition

electric separating object by mechanically isolating the downstream circuit from the upstream circuit only

Examples

disconnector, load-switch disconnector


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0