Optický sieťový prepínač

Definícia

objekt optickej signalizácie, ktorý aktívne preposiela vstupné údaje konkrétnym zariadeniam v rámci optickej siete

Príklady

optický prepínač


Optical network switch

Definition

optical signalling object actively by forwarding the input to specific devices within an optical network


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0