Káblový žľab

Definícia

nosný predmet medzi jednotlivými polohami


Cable tray

Definition

carrying object between discrete positions

Examples

cable duct, cable ladder, cable rack, conduit, duct channel, equipment support structure, wire duct


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0