Tiahlo

Definícia

konštrukčný nosný objekt v priamej lineárnej forme odolávajúci ťahovým silám

Príklady

Podperné lano, upínacia vzpera


Tension brace

Definition

structural supporting object in a straight linear form withstanding tensile forces

Examples

earth anchor, ground anchor, rope, tie


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0