Chemický reaktor

Definícia

reagujúci objekt, ktorý umožňuje a riadi chemickú reakciu

Príklady

zmäkčovač vody, odsoľovací filter, splyňovač


Chemical reactor

Definition

reacting object enabling and controlling a chemical reaction

Examples

gasifier


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0