Fázový menič

Definícia

objekt transformácie elektrickej energie z AC na AC pri zmene uhla medzi napätiami a prúdmi

Príklady

fázový konvertor


Phase shifter

Definition

electric energy transforming object from AC to AC while shifting the angle between voltages and currents


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0