merač účinníka

Definícia

skalárne zobrazenie predstavujúce posun medzi činným a jalovým výkonom

Príklady

účinník


Cos-phi meter

Definition

scalar display representing the offset between active power and reactive power


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0