Wattmeter

Definícia

skalárne zobrazenie reprezentujúce elektrický výkon

Príklady

wattmeter


Wattmeter

Definition

scalar display representing electric power

Examples

varmeter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0