Konštrukcia vegetačných plôch

Definícia

konstrukčný systém povrchu zeme pre vegetačné plochy zelene

Príklady

trávnik, záhrada


Vegetation area construction

Definition

ground surface construction system for vegetation areas


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0