Zariadenie na ťažbu plynu alebo kvapaliny

Definícia

výrobné zariadenie na kvapalné látky používané na ďalšie zušľachťovanie

Príklady

miesto ťažby plynu, miesto ťažby ropy


Gas or liquid extraction facility

Definition

production facility for fluid matter used for further refinement

Examples

gas extraction site, oil extraction site


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0