Objekt obmedzujúci pohyb

Definícia

obmedzujúci objekt prostredníctvom obmedzenia pohybu


Movement restricting object

Definition

restricting object by restricting movements

Examples

purpose of the mechanical limiting object


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0