Plnenie

Definícia

nivelačný objekt zabezpečujúci definovaný profilovaný povrch roviny pridaním materiálu

Príklady

výplň, násyp, ľahká výplň, zásyp, tmel


Filling

Definition

levelling object providing a defined profiled surface of plane by adding material


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0