Šachta

Definícia

priechodový priestor s vertikálnym prístupom pre osoby

Príklady

odpadová šachta, zhodová šachta, výťahová šachta, inštalačná šachta, zhod, ventilačná šachta


Shaft

Definition

services space with vertical access for persons

Examples

disposal shaft, elevator shaft, maintenance shaft, technical shaft, ventilation shaft, waste installation shaft


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0