Plynová turbína

Definícia

mechanická energia poháňajúca objekt vo forme kinetickej energie a reakčnej sily pri prúdení a/alebo rozpínaní plynov

Príklady

plynová turbína


Gas turbine

Definition

mechanical energy driving object in the form of kinetic energy and reaction force in streaming and/or expanding gases


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0