Poklop

Definícia

objekt pre prístup do priestoru s obmedzenou veľkosťou na prechod osôb a tovaru

Príklady

Výklopné dvierka pre mačky, kontrolný poklop, padací poklop, čistiaci poklop, vetrací poklop


Hatch

Definition

space access object of restricted size for passage of persons and goods

Examples

escape hatch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0