Systém automatizácie

Definícia

Inštalačný systém pre kontrolu, nastavenie a monitorovanie súvisiacich technických systémov

Príklady

riadiaci systém, monitorovací systém, poplašný systém, systém BMS, textový systém, systém riadenia dopravy


Automation system

Definition

installation system which controls, adjusts and monitors technical systems in a context

Examples

control system, monitoring system, alarm system, BMS system, texting system, traffic control system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0