Zariadenie s kódovaným kľúčom

Definícia

mechanický signalizačný objekt poskytujúci binárny stav mechanického zariadenia

Príklady

kódový zámok


Key coded device

Definition

mechanical signalling object providing a binary state of a mechanical device


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0