Optická čítačka

Definícia

informačný snímač pomocou svetla

Príklady

čítačka QR-kódu, čiarového kódu


Optical reader

Definition

information sensing object by light

Examples

barcode reader, optical disk reader, QR-reader


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0