Signálne svietidlo

Definícia

viditeľný indikátor stavu pomocou svetla

Príklady

semafor, svetlo mosta, svetelná tabuľa


Signal lamp

Definition

visible state indicator by light

Examples

traffic light


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0