Park aktivít

Definícia

športové zariadenie pre viaceré alebo špecifické vonkajšie aktivity

Príklady

parkour zariadenie, skateboardový park


Activity park

Definition

sports facility for multiple or specific outdoor activity(ies)

Examples

parkour facility, skateboard park


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0