Murovací prvok

Definícia

konštrukčný nosný objekt vo forme bloku

Príklady

tehla, stenový panel, pórobetónový blok, murovacia tvárnica, vencovka


Block

Definition

structural supporting object in form of a block

Examples

brick, foundation block, machine foundation, stone


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0