Lineárny motor

Definícia

elektromagnetický lineárny hnací objekt zabezpečujúci plynulý pohyb

Príklady

lineárny motor


Linear motor

Definition

electromagnetic linear driving object providing a continuous movement


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0