Krokový motor

Definícia

elektromagnetický rotačný hnací objekt, ktorý poskytuje diskrétne kroky

Príklady

krokový motor


Stepper motor

Definition

electromagnetic rotational driving object providing discrete steps


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0