Detektor svetla

Definícia

snímač žiarenia viditeľných elektromagnetických vĺn s Booleanovým výstupom

Príklady

fotobunka


Light detector

Definition

radiation sensing object of visible electromagnetic waves, with Boolean output

Examples

light curtain, light transmitter, line detector, low-light relays, lux sensor, photocell


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0