Meracia stanica

Definícia

spracovateľské zariadenie na sledovanie a/alebo zber údajov

Príklady

testovacia stanica, meteorologická stanica


Measuring station

Definition

processing facility for surveillance and/or data capture

Examples

testing station, weather station


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0