Odpojiteľná spojka

Definícia

prepojovací objekt na nesúvislý prenos mechanických síl


Detachable coupling

Definition

interfacing object for discontinuous transfer of mechanical forces

Examples

kind of method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0