Router

Definícia

objekt na spracovanie elektrických signálov bez ľudského zásahu na presmerovanie signálov medzi dátovými sieťami

Príklady

brána, firewall


Router

Definition

electric signal processing object without human intervention forwarding signals between data networks

Examples

data network gateway, firewall, security device


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0