Budova na vzdelávanie alebo výskum

Definícia

stavebný subjekt na tvorbu a prenos poznatkov


Education or research building

Definition

construction entity for knowledge production and transfer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0