Budova univerzity

Definícia

vzdelávacia budova na ďalšie vzdelávanie

Príklady

poľnohospodárska škola, umelecká škola, obchodná škola, vysoká škola


University building

Definition

education building for further education

Examples

agricultural school, art school, business school, college


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0