Bezpečnostný systém

Definícia

Inštalačný systém pre ochranu pred nebezpečím alebo poškodením

Príklady

sprinkler, hasenie požiarov, kontrola narušenia, núdzové osvetlenie, požiarna ventilácia, obvodová ochrana


Security and safety system

Definition

installation system which protects any object from danger and damage

Examples

sprinkler, fire fighting, intrusion control, emergency lighting, fire ventilation, perimeter security


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0