Aula

Definícia

zhromažďovací priestor pre spoločenské akcie

Príklady

aula, premietacia sála, konferenčná sála, koncertná sála, tribúna, salón, divadelná sála, priestor pre poslucháčov, priestor pre divákov


Hall

Definition

assembly space for social events

Examples

ballroom, city chamber, club house, community centre, gathering room, lodge, lounge, masonic hall, meeting hall, music hall, village hall


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0