Pozorovacia miestnosť

Definícia

pracovný priestor na pozorovanie procesov a osôb v priľahlom priestore

Príklady

pozorovacia miestnosť, kontrolná miestnosť, kontrolné stanovište


Viewing space

Definition

workspace for observing processes and persons in adjacent space

Examples

execution room, experimental research room, gallery, interrogation room, lodge, market research room, operations desk, security observation deck in public areas, technical gallery


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0