Nosná konštrukcia trasy rozvodov

Definícia

Systém nosnej konštrukcie pre systém rozvodov a distribúcie

Príklady

káblová trasa, vonkajšie vedenie


Routing structure

Definition

structural system supporting supply or distribution system

Examples

cable routing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0