Kontrolný priestor

Definícia

technické zázemie pre reguláciu, riadenie a monitorovanie

Príklady

riadiaca centrála, premietacia miestnosť biografu, monitorovacie stanovište, riadiace stanovište


Control equipment space

Definition

equipment space of controlling, regulating and monitoring

Examples

command centre, control centre, cutting room, editing room, light control room, mixer room, operations room, producer room, radar room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0