Spínač dráhy

Definícia

objekt ovládajúci mechanický pohyb prepínaním medzi rôznymi dráhami

Príklady

prepínač


Track switch

Definition

mechanical movement controlling object by switching between different tracks

Examples

railroad switch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0