Zotrvačník

Definícia

objekt uchovávajúci mechanickú energiu vo forme kinetickej energie

Príklady

zotrvačník


Flywheel

Definition

mechanical energy storing object in the form of kinetic energy


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0