Chodník

Definícia

dopravné priestory pre chodcov

Príklady

chodník, chodník pre peších, tunel pre chodcov


Walkway

Definition

active transportation spaces for pedestrians

Examples

sidewalk, pavement, footpath, pedestrian tunnel


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0