Budova školiaceho strediska

Definícia

vzdelávacia budova na sériu prednášok alebo lekcií z určitého predmetu


Course centre building

Definition

education building for series of lectures or lessons in a particular subject


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0