Elektromagnetický tvárniaci stroj

Definícia

pretvorenie predmetu hmoty tvárnením s vysokou rýchlosťou energie

Príklady

elektromagnetický tvárniaci stroj


Electromagnetic forming machine

Definition

matter reshaping object by high energy rate forming

Examples

electrohydraulic forming machine, explosive forming machine


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0